Skip to main content

Workshop Kör- och vilotider

Det finns nog inte någon yrkesgrupp som är så omgärdad av regler när det gäller arbetstiderna som chaufförer. 

Under mina år som chaufför har jag successivt byggt upp en god kunskap om regelverket. Jag har gått en utbildning anordnad av TYA i avsnittet lagar och regler och likaså av KG Sandström om både regelverket och handhavande av färdskrivare.

Jag erbjuder en genomgång på ett praktiskt och vardagsnära sätt. Exempel hämtas från tidtabeller, körordrar och min egen erfarenhet som chaufför.

Jag går igenom termer och definitioner, samt belyser de vanligaste missuppfattningarna som finns bland oss chaufförer. Vi tittar även på handhavandefrågor när det gäller färdskrivare och tidsredovisning. De vanligaste orsakerna till sanktionsavgifter från Transportstyrelsen är faktiskt inte brott mot kör- och vilotiderna som sådana, utan brister i manuell inmatning och handhavande av färdskrivarna.

Några ord från genomförd Workshop: 
- "Det bästa vi haft i detta ämne"
- "Det behöver vara någon som kör själv för att kunna prata om det"
- "Du är bra på att ett pedogogiskt sätt förklara hur man räknar ut vila och körtid m.m."

Jag föreslår att man avsätter minst 2 tim för en genomgång och att vi inte är mer än 10 deltagare. Då hinner man att gå igenom det väsentliga i regelverket och knapptryckningen utan att det blir "korvstoppning". Det viktiga är inte att vi gått igenom alla detaljer, utan att man man kommer ihåg så mycket efteråt att man blir ett par snäpp bättre på både regelverket och handhavandet. Så kan vi undan för undan bygga upp kompetensen i bolaget, och därigenom undvika onödiga kontroverser med kontrollmyndigheterna.