Skip to main content

Personuppgifter

Personuppgifter och GDPR

Hanteringen av personuppgifter hos POÄNG AB sker enligt gällande lagstiftning. 
I korthet gäller att kontaktuppgifter, som namn, adress, mail och telefon, sparas så länge uppgifterna är relevanta. Därefter raderas de. 
I normalfallet innebär det att uppgifter som ingår i bokföringen sparas i sju år i enlighet med bokföringens regelverk. Övriga uppgifter tas bort efter två år.

Personuppgifter delas inte med andra parter utom i de fall där det är av vikt för att kunna leverera beställda tjänster. I de fallen kan namn, kön och i förekommande fall uppgifter om hälsa, delas med andra aktörer. Som exempel delas namn med hotell. Uppgifter om specialkost och allergier kan delas med restauranger. Dessa har i sin tur förbundit sig att iaktta GDPR i sin behandling av uppgifterna. 

Den som vill får gärna höra av sig för att få del av de uppgifter som finns registrerade. Likaså kan man begära att bli avregistrerad i den mån inte annan lag fordrar att uppgifterna kvarstår. 
Mottagare av nyhetsbrev och liknande information kan lätt avregistrera sig från vidare kontakt.