Skip to main content

Rättigheter gällande paketresor (EU)

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.

Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företag(en)  POÄNG perspektiv  kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har företag(en)  POÄNG perspektiv enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.
 

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302