Skip to main content

Vad jag har att säga

Jag gick min pastorsutbildning på Korteboskolan utanför Jönköping och var klar 1990. Därefter tjänstgjorde jag som pastor i Aneby fram till 2006. Under tiden körde jag buss när tillfälle gavs. Därefter var jag föreståndare på Wettershus Retreatgård en period. Sedan har jag under många år kört turistbuss i både Sverige, Norge och på kontinenten. 

Men det händer fortfarande att jag predikar, håller temasamlingar eller undervisar i olika kyrkor. I samband med Luther-jubiléet 2017 hade jag några temasamlingar om "Människan Martin Luther". Jag har också haft samlingar som hämtar sin inspiration från de retreater jag varit på och som berör livet och att vara människa med tro och tvivel. Det är ämnen som även återkommer när jag blir ombedd att predika. Någon gång om året brukar jag även leda en retreat, några dagar i stillhet, tystnad, bön och reflektion. 

Retreat på Wettershus Retreatgård, 17-20 jan 2019.