Skip to main content

Resevillkor

För gruppresor gäller Konsumentverkets villkor för paketresor.
Villkoren i sin helhet finns här.

Del i dubbelrum / Enkelrum

För den som reser själv kan del i dubbelrum tillhandahållas under förutsättning av att arrangören kan hitta resenär att dela rummet med. Om så inte är fallet tillämpas tillägg för enkelrum. 

Inställande av resa:

För resor som inte samlar tillräckligt många deltagare, i normalfallet minst 20, förbehåller jag mig rätten att ställa in resan. I så fall återbetalas hela den erlagda avgiften, inklusive anmälningsavgiften. 

För avbeställning gäller:

Resenären har rätt att avbeställa resan med följande kostnader:
- Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad. 
- Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50% av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. 
- Sker avbeställning inom 8 dagar före avresan, ska resenären betalas hela resans pris. 

Vid dagsresa gäller följande:
- Vid avbeställning upp till 48 timmar före avresa återbetalas inbetald avgift med undantag av en expeditionsavgift på 50:-
- Vid avbeställning mindre än 48 timmar före avresa debiteras full avgift. Ingen återbetalning sker. 

Avbeställningsskydd:

Jag rekommenderar att man använder det avbeställningsskydd som erbjuds av kortutställare och banker, eller att man kollar med sitt försäkringsbolag. Oftast finns det avbeställningsskydd som ingår vid betalning med konto eller kort från bank, och man kan ofta få ett billigt avbeställningsskydd som gäller hela året från sitt försäkringsbolag. 

Resegaranti:

Lagstadgad resegaranti har ställts till Kammarkollegiet.