Du är här:Start > Kör- och vilotider

Workshop om kör- och vilotider

Det finns nog inte någon yrkesgrupp som är så omgärdad av regler när det gäller arbetstiderna som chaufförer.

Under mina år som chaufför har jag successivt byggt upp en god kunskap om regelverket. Därutöver har jag gått en kurs anordnad av TYA som lärare i YKB, avsnittet lagar och regler.


Jag erbjuder en genomgång på ett praktiskt och vardagsnära sätt. Exempel hämtas från tidtabeller, körordrar och min egen erfarenhet som chaufför.

Jag går igenom termer och definitioner, samt belyser de vanligaste missuppfattningarna som finns bland oss chaufförer.


Vi tittar även på en del handhavandefrågor när det gäller färdskrivare och tidsredovisning. De vanligaste orsakerna till sanktionsavgifter från Transportstyrelsen är faktiskt inte brott mot kör- och vilotiderna som sådana, utan brister i manuell inmatning och handhavande av färdskrivarna.


Några ord från genomförd Workshop:

- "Det bästa vi haft i detta ämne"

- "Det behöver vara någon som kör själv för att kunna prata om det"

- "Du är bra på att ett pedogogiskt sätt förklara hur man räknar ut vila och körtid m.m."


Folder att ladda ner finns här